语言选择: 中文版 line 英文版

离心风机

  • 6-30物料输送离心风机
6-30物料输送离心风机

6-30物料输送离心风机

  • 6-30风机
  • 6-30离心通风机
  • 6-30离心引风机
  • 产品描述:本页面为您详细介绍6-30高压离心风机的性能参数,包括风量、风压、电机功率等,以及具体规格型号包括5A、6A、5C、6C、7C、8C、9C七种机号。风机压力较高,流量较小主要适用于粮食、棉花等加工行业的风力输送。
  • 在线订购

                                                                           一、用途

6-30型物料输送风机的特点是压力较高,流量较小,因而主要适用于粮食、棉花等加工行业的风力输送,也适用于排送空气及其它无腐蚀性、不自燃、不自爆、不含粘性物质之气体,其它条件相近者亦可选用。

二、风机的型式

风机制成单吸入,机号有№5A、6A、5C、6C、7C、8C、9C七种,风机可制成右旋或左旋两种型式。从传动部正视风机,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示;反之则称为左旋风机,以“左”表示。

三、主要组成部分结构和特性

风机由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。

1、叶轮:采用钢板焊接工艺,12片倾平板叶片焊接于弧形前盘平板形后中间,经静、动平衡校正和超速运转实验,运转平稳,噪声低,有较高的强度,使用寿命较长。

2、机壳:用钢板焊接成蜗形壳,整体结构。

3、进风口:收敛式进风口制成整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。

4、传动部分:由主轴、轴承箱、支架、滚动轴承、皮带轮组成。

四、风机性能的选择与应用

本风机的性能均按模型无因次性能换算,其无因次性能参数工况点见表1。

无因次参数换算为有因次参数的计算公式如下:

全压H=pu22    (N/m2)

轴功率N=    (KW)

流量Q=    (m3/h)

式中

D2—叶轮外径    (m)

u2—叶轮外圆线速度    (m/sec)

P—气体密度    (kg·sec2/m4)

1、设计单位和使用单位根据所选用之流量和全压在曲线图中确定风机的机号,具体性能及配用电动机须从性能表中查出。

2、性能与选用件表中每一转速的性能是将最高ayx体育90%范围内的性能按流量等分为八个性能点,订货时以性能表为准。

3、风机出厂检验性能是在所须流量时,全压值的偏差不超过设计全压的±8%。

4、选用表均按气体温度为t=20℃,大气压力P=101396Pa、气体比重ρ=1.2kg/m3时的清洁空气介质计算。

5、如风机使用条件与上条不符时,性能应按下列公式换算:

全压  H1=H2·

流量  Q1=Q2  (m3/h)

轴功率  N1=N2·

式中H2、Q2、N2均指性能表中所列的全压、流量、轴功率。

P1使用地方的大气压力

t1输送气体的温度

t2性能表额定的温度t2=20℃

H1、Q1、N1是使用条件下风机所产生的实用,工况的全压、流量、轴功率。

 

表1

工况点

代号

1

2

3

4

5

6

7

8

0.04175

0.0485

0.05525

0.062

0.06875

0.0755

0.08225

0.089

0.635

0.63

0.62

0.6

0.57

0.55

0.51

0.465

0.0342

0.038

0.042

0.0454

0.0485

0.052

0.0545

0.056

η

77.5

80.4

81.6

82

80.8

79.9

77

73.9

6、在性能与选用表中

所需功率     N=

式中Q流量(m3/h) H全压(Pa) n空气ayx体育(%)η风机ayx体育 η1机械ayx体育

按表2选择

传动方式

机械ayx体育η1

电动机直联

1.00

联轴器直接传动

0.98

三角带传动(滚动轴承)

0.95

K为电机容量贮备系数按表3选择

电动机功率KW

电动机容量贮备系数K

0.5以下

1.5

>0.5-1

1.4

>1-2

1.3

>2-5

1.2

>5

1.15

选用电机功率一般不低于所需功率的数值

7、在进气条件不变时,Q(流量)、H(全压)、N(转速)与n(转速)有下列关系:

从上式及第五项全压公式和第六项所需功率N式中告知,电机容量不变时,不得将风机随意提高主轴转速,否则电机有超载被烧之险。

8、流量过多或不足时的处理

在使用时经常发生流量过多或不足的现象,产生这种现象原因很多,如在使用过程中发生时大、时小的现象,主要是由于管网阻力时大、时小。如在使用过程中时间逐渐减小或在短期内突然减小,主要由于管网堵塞。

在风机新安装后进行正式运转时就发生流量过大或不足,原因主要有下列几点:

(1)管网阻力实际值与计算值相差过大

一般管网特性方程式:H=K·Q2

式中K为阻力系数,如实际K值小于计算值时,流量增大,反之则减小。见图2右

选择时未考虑风机本身全压值偏差ΔH的影响,当风机实际全压为正偏差时,则流量增大,反之则减少。见图2左

新风机在使用过程中,流量过大或过小,可利用闸门的关闭程度来调节。闸门全开时仍嫌过小可采用下列方法之一消除:

(1)改善管网,使管网阻力系数K值降低;

(2)提高风机转速,但不得大于性能表中该机号的最大转速;

(3)调换新的压力较高的风机。

五、风机安装与使用

1、安装前,应对风机部件进行全面检查,机件是否完整,各处联接是否紧密,叶轮、主轴、轴承等主要机件无损伤,传动组是否灵活等,若发现问题应立即修复。

2、安装时注意检查机壳,不应有掉入和遗留的工具或杂物。在一些接合面上,为了防止锈蚀,减少拆卸困难,应涂上一些润滑脂或机油。风机与地基接合面进出风管道,联接时应调正使之自然吻合,不得强行联结,更不许将管道重量加在风机部件上,并注意保证风机的水平位置。

3、安装要求:

(1)按图纸所示位置与尺寸进行安装,为得到高ayx体育,特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。

(2)选择三角带传动时,应使两个三角带相对的槽不得错位套上胶带后应装安全罩(用户自制)以利安全。

(3)选择联轴器传动时,风机主轴与电机轴的不同心度不得超标,联轴器两端的不平行度不得超过0.05mm。

(4)安装后试拨传动组,检查是否过紧或与固定部分碰撞现象,如有,应排除之。

4、风机的试运转

全部安装完毕在部检查合格后,才能进行试运转。为了防止电机因过载烧毁,在风机启动和运转时,必须在无载荷(关闭进风管中的闸门或调节门)的情况下进行。如情况良好,然后逐步打开进风管道闸门或调节门,直至正常工况为止。做连续运转试验时,新风机试运转时间不少于2小时,修理后安装的风机度运转时间不少于半小时,如无异常,方可使用。

风机所选用的功率,系指在特定的工况下,加上机械损失和应有的功率贮备量而言,并非风机在风门全开时所配用的功率,故在使用时切勿将风门全开(管道有阻力例外)在运转过程中应严格控制电流不得超标,否则将烧毁电动机。

六、风机的维护

(1)根据使用的具体情况定期清理风机内部,特别是叶片片的积灰和污垢,并防止锈蚀。

(2)轴承座内润滑脂除在机修时更换外,在正常情况下,须在2个朋左右卸掉轴承侧盖注入润滑脂。

七、风机运转中故障产生的原因

(一)风机振动剧烈

1、机壳或进风口与叶轮摩擦;

2、基础的刚度不够或不牢固;

3、叶轮铆钉松动或轴盘变形;

4、叶与轴盘,轴盘与主轴连接松动;

5、机壳与支架、轴承箱与支架、轴承座与轴承盖等联接螺栓松动;

6、风机的进风口管道安装不良;

7、叶片上有积灰、污垢、转子失衡;

8、叶片磨损,叶轮变形;

9、联轴器直联传动的,则是风机轴与电机不同心、联轴器歪斜、联轴器销钉松动。

(二)轴承温升过高

1、轴承座振动剧烈;

2、润滑脂质量不良,变质、填充过多、含灰尘、粘砂或污垢等杂质;

3、轴承箱盖联接螺栓之紧力或大或过小;

4、轴与滚动轴承安装歪斜、前后两轴承不同轴;

5、滚动轴承损坏;

6、轴弯曲。

(三)电动机电流过大或温升过高

1、开车时进出气管道内闸门未关严;

2、流量超过规定值或风管漏气;

3、风机输送气体密度过大或温度过低使压力增高;

4、主轴转速超过额定值;

5、电动机输入电压过低或间相断电;

6、受并联风机工作情况恶化的影响;

7、联轴器联接不正,胶圈过紧或间隙不匀;

8、受轴承箱振动剧烈的影响。

(四)皮带滑下:两三角槽轮位置彼此不在一中心线上。

(五)皮带太松:胶带磨损拉长、使胶带太松。调整电机滑轨上的电机与主轴之距。


风机性能与选用件表

机号

传动

方式

转数

r/min

全压

Pa

流量

m3/h

全压

ayx体育

%

轴功率

KW

所需

功率

KW

配用电机动机

滑轨

代号

三角

胶带

槽轮代号

型号

功率

KW

主轴轮

电机轮

5

A

2900

1

2

3

4

5

6

7

8

4375

4355

427

4150

3933

3787

3511

3217

2240

2591

2962

3325

3686

4048

4410

4770

77.5

80.4

81.6

82

80.8

79.9

77

73.9

3.51

3.91

4.32

4.66

4.98

5.34

5.61

5.76

4.21

4.70

5.18

5.60

5.98

6.41

6.73

6.91

Y132S1-2

5.5

 

 

 

 

Y132S2-2

7.5

5

A

1450

1

2

3

4

5

6

7

8

1099

1089

1069

1030

981

951

873

804

1120

1295

1481

1662

1843

2024

2205

2388

77.5

80.4

81.6

82

80.8

79.9

77

73.9

0.44

0.49

0.54

0.58

0.62

0.67

0.70

0.72

0.57

0.64

0.70

0.76

0.81

0.87

0.91

0.93

Y90L-4

(B3)

1.5

 

 

 

 

6

A

2900

1

2

3

4

5

6317

6268

6170

5965

5670

3870

4496

5121

5747

6373

77.5

80.4

81.6

82

80.8

8.77

9.76

10.76

11.64

12.44

10.53

11.71

12.92

13.96

14.92

Y160M2-2

(B3)

15

 

 

 

 

6

7

8

5464

5072

4630

6999

7624

8250

79.9

77

73.9

13.33

13.97

14.36

16.00

16.77

17.23

Y160L-2

(B3)

18.5

 

 

 

 

 

风机性能与选用件表

机号

传动

方式

转数

r/min

全压

Pa

流量

m3/h

全压

ayx体育

%

轴功率

KW

所需

功率

KW

配用电机动机

滑轨

代号

三角

胶带

槽轮代号

型号

功率

KW

主轴轮

电机轮

6

A

1450

1

2

3

4

5

6

7

8

1579

1560

1540

1491

1413

1364

1265

1158

1935

2248

2560

2873

3186

3499

3812

4125

77.5

80.4

81.6

82

80.8

79.9

77

73.9

1.096

1.22

1.35

1.45

1.55

1.67

1.75

1.80

1.31

1.46

1.63

1.76

1.88

2.02

2.11

2.17

Y100L2-4

(B3)

3

 

 

 

 

5

C

2400

1

2

3

3012

2982

2933

1854

2153

2453

77.5

80.4

81.6

2.00

2.22

2.45

2.42

2.68

2.96

Y100L-2

3

CT03-01

A2-1800

42-A2-150

28-A2-125

4

5

6

7

8

2442

2698

2609

2413

2207

2753

3053

3352

3652

3952

82

80.8

79.9

77

73.9

2.65

2.83

3.03

3.18

3.26

3.20

3.43

3.68

3.85

3.97

Y112M-2

4

5

C

2600

1

2

3

3522

3502

3443

2007

2332

2656

77.5

80.4

81.6

2.53

2.82

3.11

3.06

3.41

3.77

Y112M-2

4

CT03-01

B2-2240

42-B2-160

38-B2-145

4

5

6

7

8

3335

3168

3051

2825

2580

2981

3305

3630

3954

4279

82

80.8

79.9

77

73.9

3.36

3.59

3.85

4.04

4.15

4.07

4.36

4.66

4.88

5.02

Y132S1-2

5.5

 

风机性能与选用件表

机号

传动

方式

转数

r/min

全压

Pa

流量

m3/h

全压

ayx体育

%

轴功率

KW

所需

功率

KW

配用电机动机

滑轨

代号

三角

胶带

槽轮代号

型号

功率

KW

主轴轮

电机轮

5

C

2900

1

2

3

4375

4355

4277

2240

2591

2962

77.5

80.4

81.6

3.69

4.12

4.55

4.43

4.94

5.45

Y132S1-2

5.5

CT03-01

B2-2240

42-B2-150

38-B2-150

4

5

6

7

8

4150

3933

3787

3511

3217

3325

3686

4048

4410

4770

82

80.8

79.9

77

73.9

4.91

5.24

5.62

5.91

6.06

5.89

6.29

6.75

7.08

7.28

Y132S2-2

7.5

B3-2240

42-B3-150

38-B3-150

6

C

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

3008

2983

2935

2838

2700

2602

2416

2205

2669

3100

3532

3964

4395

4827

5258

5690

77.5

80.4

81.6

82

80.8

79.9

77

73.9

2.88

3.20

3.53

3.82

4.08

4.37

4.58

4.71

3.45

3.84

4.24

4.58

4.89

5.25

5.27

5.42

Y132S-4

5.5

CT03-01

B3-2240

42-B3-125

38-B3-170

6

C

1800

1

2

3

2437

2417

2377

2402

2790

3178

77.5

80.4

81.6

2.10

2.33

2.57

2.52

2.80

3.09

Y100L2-4

3

CT03-01

B2-2240

42-B2-135

28-B2-170

4

5

6

7

8

2299

2187

2108

1957

1786

3567

3956

4344

4732

5121

82

80.8

79.9

77

73.9

2.78

2.97

3.19

3.34

3.43

3.34

3.57

3.82

4.01

4.12

Y112M-4

4

 

风机性能与选用件表

机号

传动

方式

转数

r/min

全压

Pa

流量

m3/h

全压

ayx体育

%

轴功率

KW

所需

功率

KW

配用电机动机

滑轨

代号

三角

胶带

槽轮代号

型号

功率

KW

主轴轮

电机轮

6

C

2200

1

2

3640

3610

2936

3411

77.5

80.4

3.83

4.26

4.63

5.15

Y132S1-2

5.5

CT03-01

B3-2240

42-B3-170

38-B3-130

3

4

5

6

7

8

3551

3434

3267

3149

2923

2668

3885

4360

4835

5310

5784

6259

81.6

82

80.8

79.9

77

73.9

4.70

5.08

5.43

5.82

6.10

6.27

5.68

6.13

6.57

7.03

7.38

7.59

Y132S2-2

7.5

6

C

2400

1

2

3

4336

4297

4218

3203

3722

4240

77.5

80.4

81.6

4.96

5.51

6.09

6.02

6.68

7.37

Y132S2-2

7.5

CT03-01

B3-2240

42-B3-180

38-B3-150

4

5

6

7

8

4091

3885

3747

3483

3169

4757

5275

5793

6311

6829

82

80.8

79.9

77

73.9

6.58

7.03

7.54

7.90

8.1

7.97

8.52

9.13

9.59

9.84

Y160M1-2

11

CT03-02

42-B3-150

7

C

2000

1

2

3

4267

4238

4169

4239

4925

5610

77.5

80.4

81.6

6.22

6.91

7.64

7.87

8.72

9.63

Y160M1-2

11

CT03-02

B5-2240

50-B5-188

42-B5-132

4

5

6

7

8

4032

3826

3693

3423

3129

6296

6981

7666

8352

9037

82

80.8

79.9

77

73.9

8.26

8.83

9.46

9.92

10.19

10.40

11.10

11.92

12.48

12.86

Y160M2-2

15

 

风机性能与选用件表

机号

传动

方式

转数

r/min

全压

Pa

流量

m3/h

全压

ayx体育

%

轴功率

KW

所需

功率

KW

配用电机动机

滑轨

代号

三角

胶带

槽轮代号

型号

功率

KW

主轴轮

电机轮

7

C

2200

1

2

3

4

5

6

7

8

4954

4915

4836

4679

4444

4287

3973

3630

4662

5415

6169

6923

7676

8430

9184

9937

77.5

80.4

81.6

82

80.8

79.9

77

73.9

8.28

9.20

10.16

10.99

11.74

12.58

13.20

13.55

10.01

11.12

12.29

13.28

14.19

15.20

15.92

16.40

Y160M2-2

15

CT03-02

B5-2240

50-B5-180

42-B5-140

Y160L-2

18.5

7

C

1840

1

2

3

3611

3587

3529

3900

4531

5161

77.5

80.4

81.6

4.84

5.38

5.95

5.81

6.45

7.14

Y132M-4

7.5

CT03-02

B4-2240

50-B4-135

38-B4-170

4

5

6

7

8

3413

3238

3130

2897

2648

5792

6423

7053

7684

8314

82

80.8

79.9

77

73.9

6.43

6.88

7.37

7.72

7.94

7.72

8.25

8.84

9.27

9.52

Y160M-4

11

B5-2240

50-B5-135

42-B5-170

7

C

1680

1

2

3

3010

2990

2941

3560

4137

4712

77.5

80.4

81.6

3.69

4.10

4.53

4.42

4.91

5.43

Y132S-4

5.5

CT03-01

B3-2240

50-B3-135

38-B3-158

4

5

6

7

8

2845

2700

2609

2415

2208

5288

5864

6439

7015

7591

82

80.8

79.9

77

73.9

4.90

5.23

5.61

5.88

6.04

5.87

6.28

6.73

7.06

7.25

Y132M-4

7.5

B4-2240

50-B4-135

38-B4-158

 

风机性能与选用件表

机号

传动

方式

转数

r/min

全压

Pa

流量

m3/h

全压

ayx体育

%

轴功率

KW

所需

功率

KW

配用电机动机

滑轨

代号

三角

胶带

槽轮代号

型号

功率

KW

主轴轮

电机轮

8

C

1850

1

2

3

4

5

6

4581

4542

4562

4326

4110

3963

5856

6802

7749

8696

9642

10589

77.5

80.4

81.6

82

80.8

79.9

9.61

10.68

11.80

12.76

13.63

14.61

11.63

12.91

14.28

15.42

16.48

17.65

Y180M-4

18.5

CT03-03

C4-2500

50-C4-250

48-C4-314

7

8

3679

3355

11536

12483

77

73.9

15.31

15.74

18.52

19.04

Y180L-4

22

8

C

2000

1

2

3

4

5

5337

5297

5209

5042

4787

6324

7346

8369

9391

10414

77.5

80.4

81.6

82

80.8

12.11

13.45

14.8

16.07

17.17

14.63

16.27

17.95

19.41

20.73

Y180L-4

22

CT03-03

C5-2500

50-C5-242

48-C5-342

6

7

8

4621

4287

3914

11436

12549

13481

79.9

77

73.9

18.41

19.29

19.82

22.22

23.48

24.00

Y200L-4

30

55-C5-342

9

C

1800

1

2

3

4

5

5484

5445

5356

5180

4925

8120

9430

10740

12050

13360

77.5

80.4

81.6

82

80.8

15.92

17.68

19.55

21.13

22.57

19.27

21.4

23.67

25.58

27.32

Y200L-4

30

CT03-03

C4-2500

50-C4-250

55-C4-314

6

7

8

4748

4404

4022

14680

15990

17300

联系我们

CONTACT US

联系人:李经理

手机:13793313126

电话:0533-6820280

邮箱:chuanyi99@126.com

地址: 山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园